Schietcentrum

IPSC Shooting

IPSC Training

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION.

Sinds kort zijn er IPSC trainingen in Pannerden onder leiding van een zeer ervaren NK IPSC shutter. Deze training worden in een relatief kleine groep gegeven om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.

In deze trainingen worden technieken besproken en eenvoudige stages beoefend, om zo meer ervaring op te doen ter voorbereiding van mogelijke IPSC toelatings cursus voor het behalen van het NPSA lidmaatschap.

Van de deelnemers wordt het volgende verlangt;

  • Eigen wapen (met verlof), pistool
  • Riem met holster en magazijnhouders, welke geschikt zijn voor IPSC.
  • minimaal 3 magazijnen voor het wapen
  • KNSA lidmaatschap
  • minimaal 1 jaar ervaring als pistoolschutter

Vanwege de beperkte deelname dient men zich via de werkgroep aan te melden als geïntresseerde.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u serieuze deelname overweegt, zoekt u contact met de werkgroep via het contactformulier.

De werkgroep zal naar aanleiding van uw bericht in contact treden om u te informeren over mogelijke deelname. Zoals eerder gemeld is de groep beperkt vanwege veiligheid. Samen met de trainer zal gekeken worden waar u de groep in kan stromen.

De IPSC werkgroep en trainer behoudt zich het recht voor, bij het veroorzaken van duidelijke veiligheidsrisico’s, de deelname te beëindigen. Veiligheid staat HOOG bij IPSC.

Deelname verzoek IPSC