Schietcentrum

Europees Praktijk Parcourse

Wat is EPP eigenlijk?

Het Europees Praktijk Parcours is een parcours dat zijn oorsprong vind in de jaren ’80 van de vorige eeuw. In die tijd schoten diverse politie- en andere gewapende overheidsorganisaties in Nederland, Duitsland, Belgie, Engeland en Luxemburg schietwedstrijden met een dynamisch karakter.

Deze wedstrijden, het SASIA Parcours,  was vernoemd naar de Franse inspecteur van politie, Raymond Sasia. Deze Raymond Sasia was de eerste buitenlandse politieambtenaar die in de jaren ’60 naar de Amerikaanse F.B.I (Federal Bureau of Investigation) mocht om aldaar een studie te volgen met betrekking tot het politieschieten.

Omdat het parcours niet meer van overheidswege wordt georganiseerd, zijn burgers nu ook welkom op alle wedstrijden. Een ander aspect is dat de manschijf tegenwoordig is vervangen door een schijf die niet meer aan een manschijf doet denken.  Het politieparcours is dan ook vernoemd naar het “Europees Praktijk Parcours”. De benaming EPP blijft zo dus voortbestaan !

Meer infromatie over de Nederlandse organisatie is te vinden op;

europeespraktijkparcours.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

De schutter start met zijn wapen in een daartoe geschikt holster, inclusief 50 patronen en 2 houders, aan de start op 7 meter afstand van de kaart. Het wapen wordt geladen met 1 houder met 5 patronen. In de reservehouder worden ook 5 patronen geladen. De schutter heeft 5:30 minuten de tijd om het parcours als volgt te verschieten:

 7 meter,
2x 5 schoten in maximaal 15 seconden (noodweervuur)

30 meter,
1x 5 schoten liggende positie

25 meter,
1x 5 schoten zittende positie

5 meter,
5 schoten langs de rechterzijde van een barricade (“sterke hand”) gevolgd door 5 schoten met de        “zwakke hand” langs de linkerzijde van de barricade. (linkshandige schutters schieten omgekeerd)  

15 meter,
1x 5 schoten knielende houding 

15 meter,
1x 5 schoten binnen 10 seconden (noodweervuur)

10 meter,
1x 5 schoten spiegelbolletje (rechterbovenzijde schijf) enkelhandig, single action

10 meter,
1x 5 schoten spiegelbolletje (linkerbovenzijde) dubbelhandig, single action

Belangrijk om te weten:

 – Elke schutter heeft een individuele tijdwaarnemer die de tijd en handelingen van de toegewezen schutter          waarneemt en waar nodig ingrijpt

– Bij storingen wordt deze door de schutter direct (veilig) verholpen.

– Bij ernstige storingen steekt de schutter zijn hand op en houdt het wapen in veilige richting (kogelvanger)

– Alle eerste schoten moeten double action worden uitgevoerd (muv singelaction wapens)

– Tijd loopt tijdens het herladen door en stopt tot het wapen weer in het holster zit

– 5 Strafpunten volgen voor het laten vallen van patronen (muv het liggen en zittend schieten)

– 5 Strafpunten volgen voor schieten buiten de tijd

– Onmiddelijke disqualificatie bij onveilig gebruik / handelingen met het wapen

– Bij de laatste stages mag het wapen worden voorgespannen (singe action wapens)

– Beenholsters zijn niet toegestaan

– Na de eerste stage wordt het magazijn niet herladen, maar vindt dat plaats op de 25 meter lijn op bevel van de baancommandant.

In principe mag een politieambtenaar uitsluitend met zijn / haar dienstwapen schieten. Tegenwoordig worden ook veel sportwapens en uitrusting gebruikt omdat er ook burgers aan de wedstrijden mee doen. Deelnemers dienen wel in bezit te zijn van een verlof tot voorhanden van de betreffende wapens te hebben, of andersinds aan te tonen over voldoende kennis en kunde te beschikken in de omgang met vuurwapens. Dit laatste kan door het overleggen van een geldig lidmaatschapsbewijs van een vereniging alsmede een schietboekje met voldoende actuele aantekeningen van schietbeurten met groot kaliber wapens. Onder groot kaliber wordt verstaan een minimum pistoolkaliber van 9 mm / .38 (.355inch).